Certifikát managementu jakosti

V rámci snahy o neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných svým zákazníkům se vedení společnosti Sunny Computer Technology Europe, s.r.o. rozhodlo implementovat a udržovat Systém managementu kvality (QMS) dle mezinárodního standardu ISO 9001.

Soubor norem ISO 9001 představuje základní, celosvětově uznávanou skupinu standardů pro řízení kvality, vycházejících ze všeobecných zásad Systému kvalitního řízení s důrazem na spokojenost zákazníka a na neustálé zlepšování ve všech činnostech organizace.

Tento přístup k managementu kvality je založen na principech, které jsou podstatné pro dobré obchodní vztahy.

Ve společnosti Sunny Computer Technology Europe, s.r.o., je Systém managementu kvality zaveden již od roku 2007 a od té doby ho úspěšně obhajuje i při kontrolních auditech.

5.1.2025 ISO cz.jpg