Prohlášení o zpracování osobních údajů

Společnost SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE, s.r.o. („společnost SUNNY“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost SUNNY zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů ...

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Sunny Computer Technology Europe, s.r.o. se sídlem: Trnkova 156, 628 00, Brno, identifikační číslo: 26920026 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl 45581, vložka C ...

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném a účinném znění a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady ...